Internationale sprogdiplome (Valgfag)

Cambridge

STUK tilbyder Cambridge C1 certifikatet, som udstedes af Cambridge University.

Cambridge er et internationalt anerkendt diplom i engelsk sprog, som giver adgang til at studere på engelsksprogede universiteter i udlandet.

Det er et frivilligt tilbud, som eleverne kan melde sig til, og hvor undervisningen finder sted ud over den sædvanlige undervisning. Faget munder ud i en prøve, der finder sted sidst på 2. årgang. Her indgår skriftlighed, læseøvelser, lytteøvelser samt en mundtlig prøve. Alt dette øves forinden i løbet af året, så eleverne ikke er overrasket til prøven.

DELF

STUK tilbyder, DELF, den officielle eksamen i fransk for udlændinge, som udbydes af Institut Français verden over. Diplomerne udstedes af det franske undervisningsministerium.

 Der er fire discipliner i DELF:

  • Lytte forståelse (lytte)
  • Læse forståelse (læse)
  • Skriftlig produktion (skrive)
  • Mundtlig interaktion (samtale)

Faget munder ud i en prøve, der finder sted sidst på 2. årgang.

Vi kan tilbyde op til niveau B1, fra let øvet til øvet.

Du kan bruge certifikatet til et studieophold eller job i udlandet.