STX (2-årig)

STX har fra starten været en lille skole, og det er vores klart definerede målsætning at forblive en lille skole. Hos os kan du blive student på to år, også uden at være en intellektuel supermand med modenhed og en halv eksamen i forvejen. Faktisk ligner vores elever gymnasieeleverne til forveksling, bortset fra at de er 1-2 år ældre, når de begynder.


Vi kræver af dig, at du har afsluttet 9. klasse for mindst et år siden, og at du har brugt tiden til noget fornuftigt. Du skal være engageret og ansvarlig fra starten, for et 2-årigt forløb kræver effektiv udnyttelse af hele skoletiden.


Hos os kender alle hinanden, alle har en identitet. Både studievejleder og faglærere er meget engagerede i at gøre din skolegang på STUK til en positiv oplevelse. Afstanden mellem elever og lærere er ikke ret stor på en lille skole, det kan du trygt benytte dig af. Hos os betyder din deltagelse i skolens dagligliv meget, og du vil mærke, at du har indflydelse.


“Du tager til Toftlund for at arbejde - og have det trygt og rart.”

 

Hvad koster det

Det er gratis at gå på den 2-årige STX.

Ved optagelsen opkræves et depositum på 500 kr. Dette depositum modregnes senere i udgiften til studierejsen. STUK stiller bøger til rådighed, der vil dog være udgifter til køb af lommeregner ved skoleårets start. Det være klogt at afvente faglærernes vejledning, før du køber lommeregner.

Skolens studierejser - for tiden placeret i foråret for begge årgange - er obligatorisk og en integreret del af undervisningen. Du skal regne med, at du skal betale ca. 3.000 kr. til studierejsen på første årgang og et lidt mindre beløb til studierejsen på anden årgang.

Du har ret til SU, når du går på STUK og er over 18 år. Du kan søge SU på www.minsu.dk – skolens SU-vejleder kan også hjælpe dig med oplysninger.

Hvad er den 2-årige STX?

Hos os får du en fuldgyldig studentereksamen, den er blot tilrettelagt over 2 år mod gymnasiets 3 år.

Eksamensbeviset er det samme, fagene er de samme, på nær visse kreative fag, som er taget ud af studenterkursus-fagrækken (musik, idræt, billedkunst).

Der er 3 studieretninger at vælge imellem og valgfag til supplering. Timetallet pr. uge er ca. 33, det enkelte fags timetal er lidt lavere end i gymnasiet, men kravene er de samme ved eksamen.

 

Hvad lærer du

På STUK lærer man, ud over de enkelte fag, at arbejde i ”forpligtende fællesskaber” med sine lærere og kammerater. STUK minder meget om det miljø, der er på en arbejdsplads i den virkelige verden, som før eller siden møder den enkelte elev.

En særlig styrke ved STUK er, at vi i sjælden grad – på grund af vores små enheder – kan uddanne eleverne til studerende og give dem de redskaber, der gør dem i stand at arbejde teoretisk og metodisk på de videregående uddannelser.

Kontakt os

  • STUK - SØNDERJYLLANDS GYMNASIE, GRUNDSKOLE OG KOSTSKOLE
  • Vestergade 8
    6520 Toftlund
    CVR: 17119087

  • Tlf: 74 83 20 62
  • Email: stuk@stuk.dk
 

Sociale links