Frihed og folkestyre

I forhold til Frihed og Folkestyre, er der på STUK fokus på:

 • Kendskab til det formelle demokrati og mulighederne for politisk indflydelse
 • Den demokratiske samtale
 • Køn og ligestilling
 • Menneskerettigheder

 

Kendskab til det formelle demokrati og mulighederne for politisk indflydelse

Fokuspunkt

 • Elever har kendskab til det formelle demokrati på flere niveauer og har beskæftiget sig med mulighederne for politisk indflydelse og politisk meningsdannelse.

 

Status

 • Der er til stadighed fokus på, hvordan man som skole kan styrke elevernes mulighed for at indgå i et samfund på demokratisk vis.

Mål for evalueringsområde

 • Kendskab til det danske demokrati og dets udfordringer.

Handleplan for evalueringsområde

 • Det bestræbes at alle elever besøger en demokratisk institution - byråd eller folketing.
 • Eleverne deltager for så vidt muligt i SKOLEVALG
 • Alle eleverne bliver undervist i forskellige demokratiformer

 

Næste evaluering

 • Efteråret 2019

 

Den demokratiske samtale

Fokuspunkt

 • Udgangspunktet for demokratiet er samtalen og anerkendelse og respekten for andre synspunkter - der er der i den forbindelse fokus på elevens personlige kompetence i form af evnen til at samtale, argumentere og respektere.

Status

 • Der er til stadighed fokus på, hvordan STUK kan styrke elevernes personlige kompetencer på dette område.

Mål for evalueringsområde

 • Målet er at give eleverne en viden om, at demokrati OGSÅ handler om den daglige samtale og det daglige samarbejde.

Handleplan for evalueringsområde

 • Der er fokus på gode samarbejdsrelationer, den respektfulde samtale. Dette er primært knyttet til den daglige undervisning og i arbejdet på at sikre et godt undervisningsmiljø.

Næste evaluering

 • Efteråret 2019

 

Køn og ligestilling

Fokuspunkt

 • Der er fokus på køn og ligestilling - også udfordringer hermed i det danske samfund.

Status

 • Der arbejdes til stadighed med at sikre den enkelte elevs viden om køn og ligestilling i Danmark.

Mål for evalueringsområde

 • Se forrige.

Handleplan for evalueringsområde

 • I den daglige undervisning undervises der i køn og ligestilling i Danmark.

Næste evaluering

 • Efteråret 2019

 

Menneskerettigheder

Fokuspunkt

 • Eleverne skal have kendskab til grundlæggende menneskerettigheder

Status

 • Emnet ”Menneskerettigheder” er omdrejningspunktet for et internt forløb i samfundsfag og historie på 9. årg. Her fokuseres der på menneskerettighedernes tilblivelse, opretholdelse og overtrædelser.

Mål for evalueringsområde

 • Kontinuerlig evaluering af forløbet.

Handleplan for evalueringsområde

 • Forløbet forberedes, gennemføres og evalueres i relevante teams.

Næste evaluering

 • Foråret 2020

Kontakt os

 • STUK - SØNDERJYLLANDS GYMNASIE, GRUNDSKOLE OG KOSTSKOLE
 • Vestergade 8
  6520 Toftlund
  CVR: 17119087

 • Tlf: 74 83 20 62
 • Email: stuk@stuk.dk
 

Sociale links