Elevens videre forløb i uddannelsessystemet

Samarbejde med UU

 • Deltagelse i den årlige uddannelsesmesse
 • Deltagelse i brobygningsforløb på 8 og 10. årg.
 • Deltagelse i efteruddannelsestilbud udbudt af UU

 

Intern undervisning/vejledning vedr. muligheder

Intern brobygning

 

Samarbejde med UU

Fokuspunkt

 • Eleverne er bevidste om processer i forhold til uddannelsesvalg og optagelse herpå.

Status

 • Vi følger eksisterende lovgivning på området
 • Eleverne deltager i introuger på 8. årg. og brobygning på 10. årg. Samtidig deltager vi i UU’s kursustilbud for så vidt det er relevant, og 9. og 10. årg. deltager i den årlige uddannelsesmesse.
 • UU involveres ved elever på et karaktergennemsnit på under 5 – bl.a. i forbindelse med skole-hjem samtaler.

Mål for evalueringsområde

 • At eleverne opnår øget bevidsthed om fremtidigt uddannelsesvalg og hvad der kræves for at opnå dette.

Handleplan for evalueringsområde

 • Vi efterlever allerede eksisterende planer

Næste evaluering

 • Foråret 2020

 

Intern undervisning/vejledning vedr. muligheder

Fokuspunkt

 • Der udarbejdes en plan for undervisningen i diverse uddannelsesvalg. Denne undervisning varetages internt.

Status

 • Med udgangspunkt i platformen MinUddannelse vejledes eleverne med henblik på at skabe klarhed over, hvilke muligheder de har.
 • Eleverne udfylder deres portfolio på MinUddannelse

Mål for evalueringsområde

 • At den interne undervisning fungerer optimalt, så alle elever får den samme tilstrækkelige information i forhold til at vælge uddannelse.

Handleplan for evalueringsområde

 • At lærerne fortsat er bevidste om, hvilke materialer, der findes på området og hvilke retningslinjer, der skal følges/overholdes.

Næste evaluering

 • Efteråret 2019

 

Intern brobygning

Fokuspunkt

 • Der er fokus på vores interne brobygning. Da vi er en gymnasieforberedende skole, afholdes der på 9 årg. et internt brobygningsforløb, hvor gymnasielærer tilknyttes enkelte klasser i enkelte moduler. På 10. årg. et forløb, hvor eleverne i samarbejde med vores 1. årg. STX-elever får en fornemmelse af det 2. årige STX.

Status

 • Begge forløb kan optimeres. Der er stor fokus på, hvordan vi gør det bedre - også i forhold til at der bør bruges lidt mere ressourcer på specielt forløbet på 9. årg.

Mål for evalueringsområde

 • Målet er øget bevidsthed om mulighederne ved den 2. årige STX på STUK og et øget samarbejde på tværs af afdelinger.

Handleplan for evalueringsområde

 • Alle tiltag evalueres løbende. Opsamling primo 2019 med henblik på at lave en detaljeret handlingsplan for den interne brobygning

Næste evaluering

 • Foråret 2019

Kontakt os

 • STUK - SØNDERJYLLANDS GYMNASIE, GRUNDSKOLE OG KOSTSKOLE
 • Vestergade 8
  6520 Toftlund
  CVR: 17119087

 • Tlf: 74 83 20 62
 • Email: stuk@stuk.dk
 

Sociale links