Antimobbestrategi

På STUK er vi ikke mobbefri! Vores indstilling til emnet er nemlig, at ingen store fællesskaber, hvor børn og unge skal være sammen i en tæt social sammenhæng, kan være helt mobbefri. Der vil altid opstå situationer, hvor relationerne mellem børn og unge kan blive anspændt og dermed forstås som en form for mobning.

Når man skal lære, er det vigtigt at være i et miljø, hvor man føler sig tryg, og derfor skal der være opmærksomhed på, om eleverne trives, både i undervisningen, men også i frikvarterer. Skolen skal være et sted, hvor alle er glade for at være og har gensidig respekt. Det er bl.a. skolens opgave at skabe et sådant miljø, men det er også en opgave for forældrene. At udvise gensidig respekt er noget, man får med fra begge steder.

På skolen arbejder vi løbende med klassens trivsel, og vores holdning er, at når konflikter eller lignende opstår, skal de håndteres så hurtigt som muligt. Nogle situationer er meget tydelige i en klasse, men andre gange kan der foregå meget under de voksnes radar, og her er det vigtigt, at man derhjemme gør skolen og lærerne opmærksomme på, hvis der er problemer.

Mobning og mistrivsel kan komme i mange forskellige forklædninger. Det er derfor vigtigt, at hver enkel situation tages individuelt. Alligevel kan man som skole godt have et fælles værdigrundlag og en hensigtserklæring omkring opførsel og handlinger i forhold til mobning.

 

På STUK er vi enige om:

Vi behandler hinanden med respekt, både i måden vi taler til hinanden off- og online, og i måden vi er sammen på.

Hvis der opstår nogen former for mobning, så fortæller vi hinanden, at der er et problem, så der kan blive gjort noget ved det.

Bliver skolen gjort opmærksom på problemer, vil ledelsen, lærerne, forældre og elever sammen finde en plan til en løsning.

Vi vil forebygge mobning ved at tale pænt til, og om, hinanden – holde en god tone, både når vi taler med hinanden, men også over sociale medier, sms og lignende.

Vi holder øje med, om alle har det godt. Det er et fælles ansvar at hjælpe hinanden og spørge ind til, om alle har det godt.

 

Elevernes udsagn om, hvordan vi står sammen mod mobning

 

SÅDAN HJÆLPER VI HINANDEN

Vi er ærlige over for hinanden og siger tingene som de er, med det samme.

Man holder øje med om alle har det godt med hinanden

Det er klassens fælles ansvar at gå hen til en, der sidder alene

Hvis der opstår problemer, tages det op på klassen og løses sammen med en lærer

Man skal tage ansvar for hinanden på de sociale medier og i klassen.

Man skal stå imod mobberne, og skal kunne stå imod gruppepres.

SÅDAN STØTTER LÆRERE OG FORÆLDRE OS

Er opmærksom på, hvordan de forskellige har det.

Give eleverne en chance for selv at løse problemet.

Ikke gør det værre end det er og se problemet fra alle perspektiver.

Hvis et problem opstår, hjælper de os med at finde en god løsning

SÅDAN STYRKER VI FÆLLESSKABET I KLASSEN

Har forståelse og tolerance for hinanden.

Griner med hinanden og ikke ad hinanden.

Støtter op om hinanden.

Man viser omsorg og respekt til alle

Hvis der holdes klassefester, inviteres alle

Man holder fælles arrangementer med klassen.

Kontakt os

  • STUK - SØNDERJYLLANDS GYMNASIE, GRUNDSKOLE OG KOSTSKOLE
  • Vestergade 8
    6520 Toftlund
    CVR: 17119087

  • Tlf: 74 83 20 62
  • Email: stuk@stuk.dk
 

Sociale links