Elev arbejder

Ny elev på stuk

Er stuk noget for dig?

RING PÅ 74 83 20 62

Jeg vil gerne ringes op
Tilmeld dig med det samme

Er du ny på stuk, så ansøg med det samme

På STUK har vi respekt for, hvem du er, og hvad du står for. Vi ser på dig, dine kompetencer og ikke mindst dit potentiale, og det arbejder vi ud fra og videreudvikler sammen.

Vi møder dig der, hvor du er, og motiverer dig til at sætte din personlige overligger lidt højere – vi glæder os til at byde dig velkommen på STUK.

Optagelse på grundskolen og 10.klasse

Ansøg grundskolen & 10 klasse

Ved optagelse på Grundskolen og 10.klasse vil eleven og forældre blive indkaldt til en optagelsessamtale samt gennemgå en mindre faglig test.

Vi gør opmærksom på der kan forekomme venteliste til optagelse på grundskolen & 10.klasse. Bemærk der som udgangspunkt ikke optages elever i 5. og 6. klasse.

Ved optagelsessamtalen skal elevens relevante papir medbringes (f.eks. testresultater, PPR, karakterblade, uddannelsesparathedsvurdering, eksamensbevis m.m.).

Optagelse på STX

Ansøgere, som er over 18 og har været udenfor skolesystemet i mindst 1 år, bliver bedømt på deres almene kvalifikationer. Hvis man søger i god tid, kan vi vejlede om eventuel supplering i enkelte fag i VUC-systemet.

Ansøg 2-årig stx

Ved optagelse på STX gælder følgende krav:

Det skal være mindst ét år siden, du har bestået 9. klasse - og det år skal du have brugt til noget fornuftigt. Det kan være én eller flere af følgende ting:

10. klasse, alm. skole eller efterskole, egnethedserklæring skal foreligge

1. g, som skal være afsluttet med oprykning til 2. g

1. år på HHX eller HTX, afsluttet med oprykning

1 års ophold på High School eller lignende med relevant sprog og evt. naturvidenskabelige fag (mat)
Anden relevant baggrund - spørg bare

Økonomi

Grundskolen & 10.klasse

Vælger du at gå på STUKs Mellemtrin (4.-6.klasse), er der en egenbetaling på 1.500 kr. pr. måned i 11 måneder.

Vælger du at gå på STUKs Overbygning (7.-10.klasse), er der en egenbetaling på 1.500 kr. pr. måned i 11 måneder.

STUK giver 50% i søskenderabat.

2-årig STX

Det 2-årige STX er gratis, bortset fra depositum, studieturer og ligende.

Kollegiet

Det koster 3.000 kr. pr. måned at bo på kollegiet. Den daglige kost er inkl. i huslejen, dog ikke i weekender. Der kan i løbet af skoleåret forekomme få alm. skoledage, hvor der ikke er mulighed for mad i kantinen.

Alle priserne er gældende fra 1/8-2023

Besøg skolen

Grundskolen & 10.klasse

Du er altid velkommen til at komme forbi og få en rundvisning på skolen. Kontakt skolens kontor for at aftale nærmere.

Overbygningen

Der afholdes årligt Åbent Hus, i november/december måned. Her kan man komme og høre om mulighederne for at gå på STUKs Overbygning.

Mellemtrin

Der afholdes årligt Åbent hus i marts/april. Her kan man komme og høre om mulighederne for at gå på STUKs Mellemtrin. 

Følg med her på skolens hjemmeside, skolens facebookside eller i aviser for at se dette skoleårs dato. Ansøger vil automatisk få besked om dateon.

STX

STUK holder hvert år Åbent hus om den 2-årige STX en lørdag eftermiddag i januar, så også efterskoleelever har mulighed for at deltage. Elever og lærere vil præsentere de forskellige studieretninger for dig og give dig og dine forældre et godt indblik i, hvorfor STUK er et rigtig godt valg for dig.

Følg med her på skolens hjemmeside, skolens facebookside eller i aviser for at se dette skoleårs dato.