Overbygning - Prøver & Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit for 9.klasse

De afsluttende prøver i 8.-9. klasse

I 8.klasse har afsluttendeprøve i Musik på STUK

De afsluttende prøver i 9. klasse kaldes FP9 – Folkeskolens Prøver.

Prøverne er delt op i bundne prøvefag og prøvefag til udtræk.

De bundne prøvefag, som eleverne på forhånd ved de skal til prøve i er følgende:

Dansk mundtlig og skriftlig, Engelsk mundtlig, mundtlig fællesprøve i fysik/kemi, biologi, geografi (FFF) og skriftlig matematik.

De to prøvefag, der er til udtræk er følgende:

Et fag fra den humanistiske fagblok og et fag fra den naturvidenskabelige fagblok, altså i alt to fag som eleven ikke på forhånd kender til. Disse bliver udtrukket af ministeriet sidst i april.