Overbygning - Årets begivenheder

På STUK sker der i løbet af året flere forskellige andre aktiviteter end den almindelige undervisning.

Vi tager forbehold for ændringer i et given skoleår samt force majeure.

HUM-ugen

Hvert år møder vores 9. årgang dét, vi kalder HUM-ugen, hvilket er en slags kombineret projektuge og terminsprøve i de humanistiske fag: historie, samfundsfag og kristendom.

Selvom det udelukkende er en slags intern terminsprøve, er formen og indholdet magen til dét, eleverne vil møde til sommer, hvis de er så heldige at skulle op i ét af de tre humanistiske fag.

Eleverne har først fire dage, hvor de i 1-, 2- eller 3-mandsgrupper vælger underemner, finder på problemstillinger, søger og bearbejder kilder, skriver en synopsis, laver et kreativt produkt og forbereder den fedeste præsentation. Nogle få dage efter, at de har afleveret frugterne af deres hårde arbejde, skal de til en mundtlig prøve, hvor de skal præsentere deres lærere for alt dét, de er nået frem til i løbet af selve arbejdsugen.

Det er nogle fantastiske dage, hvor vi bliver klogere, har det sjovt, er kreative og ikke mindst også viser, hvad vi kan – og når sommerens prøver kommer, ved vi præcis, hvordan den humanistiske prøve skal skæres.

Iron man

På STUK prioriterer vi anderledes dage med motion og højt humør i fokus. Når skoleåret nærmer sig sin slutning afholder vi vores årlige Iron Man for elever i 8. klasse. Her skal eleverne udfordres i diverse discipliner. Fællesskabet og fight er på dagsordenen. Eleverne skal på dagen svømme, løbe og cykle i nærområdet. Dagens afsluttes i fællesskab med en præmieoverrækkelse.

Fagdage 7.årgang

I løbet af 7. klasse på STUK bryder vi skemaet op tre gange for at arbejde anderledes med nogle af de store fag.

Omkring efterårsferien arrangeres der fx tre dage, som kun står i danskfagets tegn og i løbet af foråret, vil det samme ske i fagene; engelsk og matematik.

Disse dage arrangeres af lærerne ud fra forskellige relevante faglige emner, men der arbejdes anderledes end til dagligt på hele årgangen. Der vil være fokus på gruppearbejde og der vil eventuelt indgå ture ud af huset, hvis dette findes relevant.

Idrætsdag

Som på landets andre skoler gør vi også på STUK hvert år noget ud af Skolernes Motionsdag. Programmet for dagen er ikke givet på forhånd. Vi har elever, der tager ud af huset for at skøjte. Andre besøger en svømmehal. Derudover har vi ofte kørt noget team building og arrangeret en høvdingeboldturnering. Det er endnu et højdepunkt i årsplanen.

Skolerejser

7.årgang tager til Bamsebo (mellem Viborg og Randers) på 3 dages hyttetur Her skal eleverne blandet andet på kanotur og besøge Tange elværk. Hytteturen er med til at eleverne lærer hinanden at kende. Skolerejsen ligger i starten af skoleåret. Lejrskolen er inkluderet i den månedlige skolebetaling.

8.årgang tager til Tjekkiet i en uge. Her er de på en historisk byvandring i Prag, og derudover skal eleverne afprøve deres fysiske grænser i Harrachov. Skolerejsen ligger i foråret. Egenbetaling forekommer.

9.årgang tager til Berlin i en uge. Formålet med skolerejsen er, at eleverne lærer om det tyske sprog og den tyske kultur i landets hovedsæde. Her er fokus på det historiske samt samfundet i vores tyske naboland. Skolerejsen ligger i foråret. Egenbetaling forekommer.

Julevolley

Dagen før juleferien afholder vi vores årlige julevolley-turnering. Det er et arrangement, som vi vægter højt i vores idrætsmoduler. I månederne op til volleydagen træner eleverne ihærdigt på at dygtiggøre sig. På selve dagen dyster eleverne klassevis fra 7.-9. klasse. Når kampene er afviklet, går vi på juleferie med en følelse af sammenhold og i god julestemning.

Team Rynkeby Skoleløb

STUK deltager i Team Rynkebys skoleløb. Dette er et skoleløb, hvor børn løber for børn. Eleverne løber til fordel for Børnelungefonden, og de har været ude og sælge sponsorater. Undervejs bliver eleverne heppet på af Team Rynkebys repræsentanter. Skoleløbet ligger lige før påskeferien. Det er 4.-5.-6. og 7.klasse som detlager.