underviser

Grundskolen - mellemtrin

Mellemtrin - fodrer lysten til at lære

Elever på mellemtrinnet har stor lyst til at lære, og det er den lyst vi voksne, skal sørge for at fodre. Dette ser vi som vores fornemste opgave på STUK.

På STUKs mellemtrin er det at lære og god undervisning i højsædet. De kommende generationer skal forberedes til et langt liv, da deres arbejdsliv bliver længere end det vi kender i dag. Et liv, hvor det er vigtigt at kunne blive ved med at tilegne sig ny viden og være omstillingsparat i løbet af livet. For at bevare lysten til at lære skal man føle sig udfordret fagligt, men også indgå i sociale sammenhænge, der gør det muligt at løse de opgaver, man bliver stillet. Eleverne på STUKs mellemtrin vil gennem en kreativ og faglig baseret hverdag på STUK, opleve en sammenhæng i hvad de skal lære, hvorfor de skal lære det, og hvordan det læres.

Vi kræver, at eleverne deltager aktivt, men vi tilbyder også et miljø, der gør det muligt. Der bliver skabt ro og struktur om undervisningen, og der bliver i alle fag anvendt forskellige former for undervisning til at nå vores mål.

Den boglige og kreative skole

Hvad gør stuk anderledes?

  • Vi har ved såvidt muligt vikardækning, med en lærer som eleverne kender.
  • Vi tager hver enkelt elev alvorligt.
  • Vi har engagerede lærere.
  • Vi bruger bøger samtidig med, at eleverne får digital dannelse.
  • Vi har forventninger og stiller krav til vores elever og til forældrene.

Fordybelse

På STUK giver vi mulighed for fordybelse og lige netop det at fordybe sig er vigtigt i både den faglige, men også i den sociale udvikling. 

Ved at lave sammenhængende forløb på tværs af skolens fag, og ved at have engagerede lærere, der brænder for deres undervisning, skabes der fordybelse i timerne.

Kreativitet

Udover det faglige niveau prioriterer vi også kreativitet på vores mellemtrin. Megen læring kan hentes i de kreative fag og tanker. Derfor vil eleverne på mellemtrinnet opleve daglige kreative indslag. 

De kreative fag vil blive undervist på tværs af hinanden, så der også på den måde vil opstå fordybelse og faglighed.

Tryghed, sammenhold og fællesskab på tværs

Mellemtrinet - mere end bare bøger

krea

Fokus på kompetencerne

På STUK har vi fokus på 3 vigtige kompetencer

Den faglige

Fagligheden bliver prioriteret på alle afdelinger på STUK, og det vil dit barn være en del af. Det at blive udfordret fagligt og deltage i undervisning med solid faglig basis giver eleverne blod på tanden og lyst til at udforske på egen hånd. 

Det er vigtigt på STUKs mellemtrin at give eleverne en oplevelsen af, at viden og faglighed giver selvtillid og selvstændighed.

Den personlige

Vi forventer et stort engagement fra vores elever på STUK. De skal ville det. Det at være nysgerrig, at række hånden op og deltage aktivt i timerne er vigtigt i den daglige undervisning. På mellemtrinnet hjælper og støtter vi eleverne med at udvikle dette. 

Der vil være både faglige og kreative måder at udfolde sig på hver dag.

Den sociale

På STUK bæres den sociale kultur af respekt, tolerance og godt kammeratskab, og denne kultur vil være gennemgående om enten det drejer sig om ture ud af huset, gruppearbejde, lejrskole, frikvarter eller i den daglige undervisning. 

At lære at arbejde sammen er vigtigt!

Læring skal være sjovt

Er stuk og grundskolen noget for dig?

RING PÅ 74 83 20 62

Jeg vil gerne ringes op
Tilmeld dig med det samme