Elever arbejder

Grundskolen

Grundskolen på stuk går fra 4. klasse til 9. klasse

På hele Grundskolen lægger vi vægt på, at vores elever får mange faglige kometencer, hvor de bliver gode til at planlægge og tilrettelægge deres tid, så de senere er klar til at tage en videre uddannelse. Vi bruger tiden på at styrke elever fagligt såvel som socialt.

Eleverne vil møde engagerede lærere og vi aflyser ikke timer på Grundskolen.

Sønderjyske børn leger bedst

Musik

Mellemtrin (4.-6. klasse)

De mindste på STUK er 4. – 6. klasse, som er et lille mellemtrin, hvor læring og lysten til at lære er i fokus. 

Ro og struktur er også et fokuspunkt i elevernes hverdag, hvor de får mulighed for fordybelse i både det faglige, men også i det kreative.

Overbygning (7.-9. klasse)

STUKs Overbygning er gymnasieforberedende. Det betyder, at vores overbygningselever i 7. – 9. klasse får en fagligt udfordrende og gymnasieforberedende undervisning.

Vi mener, at det er vigtigt at skabe et godt og inspirerende miljø, hvor eleverne får rolige og trygge rammer. Der bliver stillet krav til eleverne, og undervisningen er sammenhængende og seriøs.

Grundskolen på STUk

Er stuk og grundskolen noget for dig?

RING PÅ 74 83 20 62

Jeg vil gerne ringes op
Tilmeld dig med det samme

Seneste nyt

Opstart efter Sommerferien

Starter den 9. august kl. 9.00 efter sommerferien og at Grundskolen (mellemtrinnet og overbygningen) starter den 10. august kl. 9.00