tavle

Grundskolen

Grundskolen på STUK går fra 4. klasse til 9. klasse

På hele Grundskolen lægger vi vægt på, at vores elever får mange faglige kompetencer, hvor de bliver gode til at planlægge og tilrettelægge deres tid, så de senere er klar til at tage en videre uddannelse. Vi bruger tiden på at styrke elever fagligt såvel som socialt.

Eleverne vil møde engagerede lærere, og vi aflyser ikke timer på Grundskolen.

Pr 1/8-2023 er prisen er 1.500 kr pr. mdr. for 4. klasse til 9.klasse.

Sønderjyske børn leger bedst

underviser

Mellemtrin (4.-6. klasse)

De mindste på STUK er 4. – 6. klasse, som er et lille mellemtrin, hvor læring og lysten til at lære er i fokus. 

Ro og struktur er også et fokuspunkt i elevernes hverdag, hvor de får mulighed for fordybelse i både det faglige, men også i det kreative.

Overbygning (7.-9. klasse)

STUKs Overbygning er gymnasieforberedende. Det betyder, at vores overbygningselever i 7. – 9. klasse får en fagligt udfordrende og gymnasieforberedende undervisning.

Vi mener, at det er vigtigt at skabe et godt og inspirerende miljø, hvor eleverne får rolige og trygge rammer. Der bliver stillet krav til eleverne, og undervisningen er sammenhængende og seriøs.

Grundskolen på STUK

Transport

STUKs elever kommer fra et stort område, og derfor benytter størstedelen busser.

Kontoret står for busplanen, hvor en del af eleverne bruger offentlige busser fra Sydtrafik og andre bruger STUKs egne busser, hvis det er muligt.

Eleverne får buskort af skolen ved skolestart. Hvis der spørgsmål til bustransport kan man altid kontakte kontoret.

Elevråd

Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser og arbejde på at styrke elevernes indflydelse på skolen. Yderligere skal elevrådet arbejde på at fremme samarbejdet mellem elever, lærere og skolens ledelse samt medvirke til planlægning og gennemførelse af fester og andre arrangementer på skolen.

Det er bl.a. igennem elevrådet, at eleverne støttes i en interesse for det samfund, de er en del af. De får mulighed for at tale for deres sager på klassekammeraternes vegne og arrangere sjove events. Elevrådet er en af mulighederne for at udvikle vores elever til demokratiske medborgere.

Det nuværrende elevråd på STUKs Grundskole blev konstitueret d. 21/9-2022.

Vi mødtes i alt 23 elever fordelt på 4. – 9. årgang. Vi mødes 3-4 gange om året.

Er stuk og grundskolen noget for dig?

RING PÅ 74 83 20 62

Jeg vil gerne ringes op
Tilmeld dig med det samme