UNDERVISNINGSPLAN

Det er ved lov besluttet, at den enkelte skole på sin hjemmeside skal offentliggøre skolens undervisningsplaner, slutmål og delmål for undervisningen i dansk, matematik og engelsk. STUK følger folkeskolens ”Fælles Mål” i disse fag.