10.klasse - Prøver & Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit for 10.klasse

De afsluttende prøver i 10. klasse kaldes FP10 – Faglig Prøve.

Prøverne er delt op således:

De bundne prøvefag, som eleverne på forhånd ved de skal til prøve i, nemlig:
Dansk mundtlig og skriftlig, Engelsk mundtlig, mundtlig fællesprøve i fysik/kemi, biologi, geografi og skriftlig matematik

2 prøvefag til udtræk, som er ét fag fra den humanistiske fagblok og ét fag fra den naturvidenskabelige fagblok, altså i alt 2 fag som eleven ikke på forhånd kender til. Disse bliver udtrukket af ministeriet sidst i april.

Seneste nyt

Opstart efter Sommerferien

Starter den 9. august kl. 9.00 efter sommerferien og at Grundskolen (mellemtrinnet og overbygningen) starter den 10. august kl. 9.00