Linjefag & Valgfag

I skal vælge mellem tre linjefag. Linjefaget er et fag, eller en samling af fag, som I har mange timer i, i løbet af ugen.

Linje: Medie

Udgangspunktet for denne linje er mediefag. Du kommer både til at lære om medier, og hvilken betydning medier har for det samfund, som vi lever i. Ligeledes kommer der en praktisk del. Du skal lære at filme, klippe og redigere optagelser, som du selv har forberedt og gennemført. Her har du altså muligheden for at blive rigtig klog på, hvordan man kan bruge billeder, lyd, grafik og tekst i medieproduktion.

I efteråret tager holdet på en filmlejrskole i København, hvor I i professionelle omgivelser og med professionelle instruktører skal lave jeres helt egen kortfilm.

Linjefaget indeholder ikke kun mediefag, men du vil også få mulighed for at beskæftige dig med samfundsfag og psykologi, som også kan bidrage til at øge din faglige viden om medier.

Linje: Krop og bevægelse

Linjen er for dig, der gerne vil bevæge dig og arbejde med mange naturvidenskabelige fag (matematik, fysik, biologi, naturgeografi mm). Fx kunne man forestille sig, at I arbejder med:

 • Cykling – I skal ud at cykle – på skolen arbejder vi med kraft og tandhjul – hvilken betydning har gearing for en cykel.
 • Vi styrketræner – på skolen arbejder vi med kroppen og hvad der sker, når vi styrketræner.
 • Vi dykker – på skolen skal vi høre om tryk og dets betydning for den menneskelige krop.
 • Naturoplevelser – vi skal ud at se naturen og iagttage/efterbehandle, hvad vi ser.

På denne linje er der også planlagt en tur til Malta, hvor man kan få et dykkercertifikat.

Linje: Cambridgefagene Global Perspectives og History

Som linjefag er det muligt at vælge to fag på Cambridge-niveau. Det drejer sig om fagene Global Perspective og History.

 • Global Perspectives (Et tværfagligt og projektorienteret fag baseret på samfundsfaglige problemstillinger i et globalt perspektiv)
 • History

Undervisningssproget er engelsk, så du har muligheden for at dygtiggøre dig i engelsk. Desuden er en stor del af undervisningen tilrettelagt med udgangspunkt i et samarbejde med to venskabsskoler i hhv Verona og Athen. Med udgangspunkt i dette samarbejde vil der også være udveksling, således at vi både modtager besøg og tager på besøg i hhv Italien og Grækenland. I forløbet indgår fælles undervisning, sightseeing og kulturel udveksling. Eleverne tilbringer først én uge i Danmark efterfulgt af én uge i Verona, og de indkvarteres privat hos hinanden i henholdsvis Danmark og Italien. Også i samarbejdet med skolen i Athen vil der være fokus på forskellige kulturelle arrangementer på skolen, hvor eleverne vil lære hinanden at kende, og opleve forskelle og ligheder i kultur og skolegang.

Det er en stor kulturel og menneskelig oplevelse på den både at komme tæt på unge mennesker fra hhv. Italien og Grækenland.

Valgfag

I skal i hvert semester vælge to valgfag, Hvert valgfag fylder to moduler (4 modulers valgfag i alt). Udgangspunktet for disse valgfag er muligheden for at prøve nogle nye fag, som I ikke har prøvet før. Der er stadig tale om faglig undervisning, men læreren har lidt større frihed til at tone fagene i en bestemt retning – fx i samarbejde med eleverne, da der ikke er nogen prøve forbundet med fagene.

Følgende er eksempler på fag, der kan komme på tale i første omgang:

 • Astronomi
 • Psykologi  
 • Innovation og entreprenørskab
 • Reklame/branding/fake-news
 • Afsætning/International økonomi eller andre HHX-lignende fag

Listen er bestemt ikke udtømmende. Listen af valgfag vil tage højde for antallet af elever i 10-GYM, lærerkompetencer og elevønsker.

Seneste nyt

Opstart efter Sommerferien

Starter den 9. august kl. 9.00 efter sommerferien og at Grundskolen (mellemtrinnet og overbygningen) starter den 10. august kl. 9.00