Gymnasie og 10.klasse

Studievejledning - Din videre karriere

Studie- og uddannelsesvejledning

På STUK har vi fokus på at skabe en nem overgang fra dit liv som gymnasieelev til dit liv som studerende på de videregående uddannelser. Vi er med andre ord optagede af, at du har forudsætningerne for at komme godt i gang på den anden side af studenterhuen og måske et sabbatår.

Konkret betyder det, at vi i løbet af den 2-årige uddannelse tilbyder dig individuelle og målrettede samtaler med uddannelsesvejledere fra Studievalg Danmark. Her finder vi sammen ud af, hvad dine interesser er, hvad dine styrker er og hvordan dine faglige evner spiller sammen med de optagelseskrav, drømmeuddannelsen- og jobbet har. Du bliver hermed en hel del klogere på, hvem du selv er, og hvordan gymnasiets fag netop kan fremme de evner, du har brug for på din videre færd.

At vælge en uddannelse efter gymnasiet kan være et svært valg. Der findes mange uddannelser og måske er du en anelse bekymret for, om du nu også vælger rigtigt. På STUK arbejder vi for at give dig et større overblik over uddannelsesmulighederne.

Det betyder, at vi foruden de individuelle samtaler er tilmeldt en række uddannelsesmesser, hvor vi enten fysisk eller online tager afsted til uddannelsesbyer som Kolding, Odense, Haderslev, Esbjerg og Aarhus. Her får du mulighed for at snakke med studerende hos Politiet, Forsvaret, erhvervsakademierne, professionshøjskolerne, universiteterne m.fl. Vi tilbyder også studiepraktikforløb efter eget ønske og valg, hvor du i højere grad ’på egen hånd’ snuser til forelæsninger og holdundervisning på de videregående uddannelser. Det kunne fx være tre dage på Aarhus Universitet. Måske bliver du klogere på, hvad du drømmer om? Og hvor du kan se dig selv i fremtiden? Eller hvad du i hvert fald ikke skal lave.

Uanset hvad, så samarbejder vi med dig om at lette overgangen fra gymnasiet til de videregående uddannelser.

Vi hjælper dig til at vælge den rigtige studieretning

Elever skriver i deres studenterhuer

Hvad kan uddannelsen bruges til?

Sprog videnskabelige studieretning

En studentereksamen med denne studieretning kvalificerer til alle mellemlange videregående uddannelser.

Den kvalificerer til de fleste længere videregående uddannelser, især indenfor humaniora, samfundsvidenskaberne (hvis du løfter matematik til B-niveau) jura og handelshøjskoler. Hvis du vil læse et sprog på universitet, skal du enten have et begyndersprog på A-niveau eller et fortsættersprog på B-niveau.

Samfunds videnskabelige studieretning

En studentereksamen med denne studieretning kvalificerer til alle mellemlange videregående uddannelser.

Den kvalificerer til de fleste længere videregående uddannelser, især indenfor humaniora, samfundsvidenskaberne, jura og handelshøjskoler. Hvis du vil læse et sprog på universitet, skal du have haft det på A-niveau.

Natur videnskabelige studieretning

En studentereksamen med denne studieretning kvalificerer til alle mellemlange videregående uddannelser.

Den kvalificerer til de fleste længere videregående uddannelser, især indenfor naturvidenskab. Bemærk, at nogle få naturvidenskabelige uddannelser kræver A-niveau i fysik, som du så må vælge.

Er stuk og 2-årig STX noget for dig?

RING PÅ 74 83 20 62

Jeg vil gerne ringes op
Tilmeld dig med det samme

Seneste nyt

Skolevalg

Årets demokratiske begivenhed!
Skolevalg er en autentisk gennemført valghandling for 8., 9. og 10. klasser i hele landet. I omegnen af 80.000 elever deltager.

Valget afholdes torsdag den 14. oktober 2021, hvor eleverne får udleveret valgkort og stemmesedler, og der bliver stillet stemmebokse og valgurner op på skolerne. Det er de partier, der er opstillingsberettigede til folketingsvalg senest den 1. juni, inden der afholdes Skolevalg, som eleverne kan stemme på.
Eventuelt link: https://www.skolevalg.dk/