stx

Elevforeninger - Din stemme på STUK

Elevforeninger

På STUK har du en stemme

På vores 2-årige STX dyrker vi elevdemokratiet. Brænder du for at påvirke studiemiljøet, det sociale liv og ikke mindst gymnasiefesterne og fredagscafeerne, ja så har du mulighed for at blive en del af enten Elevrådet eller Fest- og Fredagscaféudvalget. Vi tror på, at aktiviteter lavet AF jer TIL jer skaber et endnu bedre sammenhold og nogle endnu sjovere fællesoplevelser på tværs af klasser og årgange.

ELEVRÅDET - For dig, der har en politiker gemt i dig, og gerne vil påvirke rammerne på STX
Elevrådet består af to valgte repræsentanter fra hver klasse, der brænder for at tage et mere ’politisk’ ansvar for udviklingen af rammerne på uddannelsen og som kan lide at debattere og deltage i ’politiske forhandlinger’. Elevrådet er elevernes talerør over for lærere og ledelse, og elevrådsforpersonen har automatisk en plads med taleret på lærermøderne.
Emnerne for elevrådsmøderne kan variere meget, men emner som ofte er til debat, er:

  • Klimapolitik og klimahandling
  • Trivselspolitik og trivselstiltag
  • Studiemiljø både indendørs og udendørs
  • Parkeringsforhold
  • Skærmpolitik
  • SoMe
  • Temadage - bl.a. om digital dannelse, seksualundervisning og alternative livsformer.
  • Øvrige sociale aktiviteter uden for skoletiden f.eks. ølsmagning, biografaftener, fodboldturneringer.

FEST- OG FREDAGSCAFÉUDVALGET - For dig, der har en festabe gemt i dig, og gerne vil male med den farverige pensel
Som noget nyt opretter vi fra skoleåret 2023/2024 et udvalg, der alene står for at planlægge fester og fredagscafeer. Her er I samlet om at træffe vigtige beslutninger om alt fra musik, mad og drikke til tema, markedsføring og fælleslege. Det er også udvalgets opgave at købe drikkevarer til festen samt rekruttere elever til oppyntnings- og borddækningshold, afrydningshold og oprydningshold. At være medlem af Fest- og Fredagscaféudvalget kræver en god blanding af kreativitet, festhumør og ikke mindst gode organisatoriske evner samt overblik, så festerne kører på skinner.

Uanset hvilken elevforening der tiltaler dig mest, ja så har vi på vores 2-årige uddannelse en fri og uformel kultur med kort vej fra tanke til handling. Din mulighed for at blive hørt og påvirke hverdagen er derfor stor. 

Elevrådet

Elevrådet består valgte fra 10. årg., 1.g og 2.g

Elevrådet for 10GYM, 1.g og 2.g

Skoleåret 2023-2024

10.GYM: Alaa Ali (Elevrådsrepræsentant) & Mads Anders Westergaard (1. suppleant)

1.a: Matilde Hofmann (Elevrådsrepræsentant) & Maja Leni Biehl (1. suppleant)

1.b: Jonas Grønbeck-Arnold (Elevrådsrepræsentant) & Martin D. H. Jensen (1. suppleant)

1.c: Aliyaa Ali (Elevrådsrepræsentant) & William Fjord Lyngsøe (1. suppleant)

2.a: Tenna Sandal Pedersen (Elevrådsrepræsentant) & Freja Schnell (1. suppleant)

2.b: Ida Nicolaisen (Elevrådsrepræsentant) & Xenia Louise Hansen (1. suppleant)

2.c: Maiken Egemose Zenner (Elevrådsrepræsentant) & Sagdah S. Z. Alsanousi (1. suppleant)

Elevrådsformandskab: Ida Nicolaisen (Formand) & Jonas Grønbeck-Arnold (Næstformand)

Elevrådets lærerkontakt: Rasmus Jensen (Bindeled mellem lærer- og elevgruppen)

Samlet antal elevrådsrepræsentanter: 7

Samlet antal 1. suppleanter: 7

Antal tilknyttede lærere: 1