Specialundervisning

På Overbygningen har vi ikke specialundervisning i "traditionel forstand". Der er ikke afsat ekstra ressourcer til specielle forløb for elever med behov herfor. Udgangspunktet er en gymnasieforberedende grundskole, hvor målgruppen er elever, der som oftest fortsætter på en ungdomsuddannelse (typisk stx, hhx, htx eller hf).

Samtidig skal det understreges, at vi i høj grad er inkluderende i den forstand, at vi på Overbygningen har en gruppe af elever, der har haft svært ved at falde til på en "almindelig grundskole". Der kan være tale om elever, der er blevet mobbet, elever, der har små sociale udfordringer osv. På Overbygningen finder de den ro og tryghed, der er nødvendig for dem - dog inden for den ramme, som den daglige almindelige undervisning giver.

Kontakt os

  • STUK - SØNDERJYLLANDS GYMNASIE, GRUNDSKOLE OG KOSTSKOLE
  • Vestergade 8
    6520 Toftlund
    CVR: 17119087

  • Tlf: 74 83 20 62
  • Email: stuk@stuk.dk
 

Sociale links