Skolelederens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen

Generelt

Overordnet bevidsthed om den gymnasieforberedende Overbygning betyder i praksis - fokus på faglige, personlige og sociale kompetencer.

 

Den enkelte lærer

Den enkelte lærers evaluering af undervisningen.

Strategi for efteruddannelse.

Andre faglige aktiviteter -  beskikket censur, faglig udvikling.

 

Lærersamarbejde.

Lærersamarbejde med STX-lærere.

Koordinering af årsplaner? - hvordan bruges årsplanerne i forhold til at sikre udvikling og progression af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer.

Kollegial sparring og vidensdeling – formelt og uformelt.

Observation – internt på Overbygningen og mellem Overbygning og det 2.årige STX.

 

Lærer-ledelse

Ledelsesmæssig opmærksomhed på lærernes pædagogiske arbejde.

Overblik over hvor den enkelte lærer har sine kompetencer.

 

Evaluering

Karaktergennemsnit og løfteevne.

Løbende test og opfølgning.

Arbejde med skolens sociale klima.

 

Generelt

Evalueringsmetode

 • Overordnet er der fokus på Overbygningen som en gymnasieforberedende overbygningsskole.

 

Resultat af evaluering

 • Den gymnasieforberedende profil kan gøres skarpere.

Mål for evalueringsområde

 • Alle ansatte på Overbygning er bevidste om, hvordan skolen som helhed og den enkelte lærer i deres respektive fag leverer gymnasieforberedende undervisning

Handleplan for evalueringsområde

 • Fokus på området i forbindelse med fællesmøder, diverse teammøder med henblik på at få formuleret hvordan vi er gymnasieforberedende.

Næste evaluering

 • Efteråret 2020

 

Den enkelte lærer

Evalueringsmetode

 • Der er fokus på den enkelte lærers evaluering af egen undervisning.
 • Efteruddannelsesstrategi med det formål at styrke og målrette Overbygningens efteruddannelse.

Resultat af evaluering

 • Brugen af evaluering styrkes og forbedres.
 • Mere fokus på strategisk brug af efteruddannelse.

Mål for evalueringsområde

 • Brugen af evaluering systematiseres.

Handleplan for evalueringsområde

 • Fokus på hvordan evaluering af egen undervisning bør implementeres.
 • Udarbejdelse af efteruddannelsesstrategi.

Næste evaluering

 • Forår 2019

 

Lærersamarbejde

Evalueringsmetode

 • Fokus på samarbejde og vidensdeling.

Resultat af evaluering

 • Der er mulighed for at styrke samarbejdet internt på Overbygning og mellem OVB-lærere og STX-lærere

Mål for evalueringsområde

 • At styrke det relevante samarbejde

Handleplan for evalueringsområde

 • I forbindelse med udarbejdelse af arbejdsplaner overvejes hvert år muligheden for et samarbejde mellem OVB-lærere og STX-lærere.
 • Brugen af årsplaner diskuteres i de enkelte årgangsteam
 • Der er etableret en DropBox, hvor lærere har mulighed for at uploade relevant materiale
 • Der er etableret fagteam og årgangsteam med henblik på sparring og videndeling. Ledelsen bestræber sig på at deltage i nogle af disse møder med henblik på at diskutere mere overordnede tiltag.
 • I forbindelse med udarbejdelse af arbejdsplaner for den enkelte lærer, bliver ønsker, behov og mulige ressourcer overvejet i forhold til samarbejdet baseret på observation.

Næste evaluering

 • Foråret 2019

 

Lærer - ledelse

Evalueringsmetode

 • Der er fokus på ledelsens overordnede pædagogiske ansvar.

Resultat af evaluering

 • Større tydelighed i forhold til den fremtidige pædagogiske udvikling.

Mål for evalueringsområde

 • Der er fokus på, at ledelsen kender til hverdagens pædagogiske og didaktiske udfordringer og at ledelsen i samarbejde med lærerne får opstillet og implementeret overordnede pædagogiske pejlemærker.

Handleplan for evalueringsområde

 • Hvert andet år observerer ledelsen en eller flere undervisningstimer ved den enkelte lærer.
 • Ledelsen deltager aktivt i den daglige undervisning, i kortere projektperioder eller lignende
 • Gennem den årlige MUS vil der hvert år være fokus på den enkelte lærers kompetencer - både hvad angår det rent undervisningsmæssige og hvad angår andre ting, der med stor relevant kan anvendes i dagligdagen på STUK.

 

Næste evaluering

 • Efteråret 2019

 

Evaluering

Evalueringsmetode

 • Der er fokus på karaktergennemsnit og løfteevne på Overbygningen.
 • Der er fokus på den enkelte elevs trivsel.

Resultat af evaluering

 • Resultaterne vurderes hvert år, og der handles derefter.

Mål for evalueringsområde

 • Målet er at eleverne er trygge og klarer sig godt.

Handleplan for evalueringsområde

 • Der handles på baggrund af de konkrete tal/målinger.

Næste evaluering

 • Løbende (efteråret 2019)

Kontakt os

 • STUK - SØNDERJYLLANDS GYMNASIE, GRUNDSKOLE OG KOSTSKOLE
 • Vestergade 8
  6520 Toftlund
  CVR: 17119087

 • Tlf: 74 83 20 62
 • Email: stuk@stuk.dk
 

Sociale links