Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

 • Samarbejde mellem lærer, elev og forældre.
 • Den enkelte elevs udviklingspotentiale.

 

Samarbejde mellem lærer, elev og forældre

Fokus

 • Der er fokus på samarbejdet mellem elev, lærer og forældre i bestræbelserne på at skabe det rette miljø for, at den enkelte elev kan udnytte sit potentiale.

Status

 • Der afholdes en forældreaften (august) og to skole-hjem samtaler (efterår og forår). Herudover gennemføres der løbende andre af arrangementer, som forældre kan deltage i.
 • Mht. lektielæsning forsøger vi at forventningsafstemme hhv. lærerens, forældrenes og elevens rolle.

Mål for evalueringsområde

 • Forældresamarbejdet ønskes styrket for så vidt angår forældrenes tilknytning til STUK som skole.

Handleplan for evalueringsområde

 • Der gennemføres flere arrangementer, hvor forældre involveres i skolelivet fx flere aftensarrangementer, Stafet for Livet.

Næste evaluering

 • Efteråret 2019

 

Den enkelte elevs udviklingspotentiale

Fokus

 • Der er fokus på den enkelte elev og den enkelte elevs udviklingspotentiale både fagligt, socialt og personligt.

Status

 • Den enkelte elev udvikles fagligt, socialt og personligt, men der skal fortsat skabes yderligere klarhed.

Mål for evalueringsområde

 • At der skabes klarhed og bevidsthed om, hvordan vi arbejder med den enkelte elevs udvikling i forhold bl.a. ansvarsbevidsthed

Handleplan for evalueringsområde

 • Selvevalueringsgruppen udarbejder diskussionspunkter til fag- og årgangsteam vedr. hvordan vi på STUK arbejder med den enkelte elevs udvikling.

Næste evaluering

 • Foråret 2019

Kontakt os

 • STUK - SØNDERJYLLANDS GYMNASIE, GRUNDSKOLE OG KOSTSKOLE
 • Vestergade 8
  6520 Toftlund
  CVR: 17119087

 • Tlf: 74 83 20 62
 • Email: stuk@stuk.dk
 

Sociale links