Mobilpolitik - Grundskolen

STUK vil i et samarbejde mellem forældre, elever og ansatte skabe en skole, hvor mobiltelefoner og digitale medier ses som naturlige kommunikationsværktøjer i elevernes hverdag. Vi ønsker at fremme dannelsen af god, fornuftig og tidssvarende mobiltelefonkultur,

STUK vil i et samarbejde mellem forældre, elever og ansatte skabe en skole, hvor mobiltelefoner og digitale medier ses som naturlige kommunikationsværktøjer i elevernes hverdag. Vi ønsker at fremme dannelsen af god, fornuftig og tidssvarende mobiltelefonkultur, hvor vi ser positivt og anerkendende på tilgangen til brugen af mobiltelefoner og de muligheder, disse giver. Man kan ikke underkende mobiltelefonens sociale funktion i nutidens ungdomskultur.

Men - mobiltelefoner må ikke være et forstyrrende element i undervisningen og ligeledes må mobiltelefonen ikke blive en genstand, der har negativ indflydelse på børnenes sociale udvikling.

På STUK tillader vi, at eleverne må medbringe mobiltelefon. Vi er klar over, at mange forældre opfatter mobiltelefonen som en ”livline”, som barnet nemt kan bruge, hvis der sker noget, og den kan også være en nem måde til at få fat i sit barn på. Vi er klar over, at flere elever har brug for deres mobiltelefoner -  enten fordi de er på vej hjem, er alene hjemme et stykke tid før forældrene kommer hjem eller går hjem sammen med andre. Vi anbefaler, at I som forældre taler med jeres barn om mobilbrug - formål, etik og sprog. 

 

Mobilpolitik i hverdagen

På Mellemtrinnet afleverer eleverne deres telefoner om morgenen og de låses inde i et skab. De får deres mobiltelefoner i dagens sidste frikvarter, så der er mulighed for at kommunikere med forældre. Ellers er mobiltelefonen kun i brug, hvis læreren tillader det.

På 7. årg. afleveres mobiltelefonen som udgangspunkt ved skoledagens start og udleveres igen ved skoledagens afslutning.

Fra 8. – 10. klasse tages der stilling til, hvilken aftale man vil have fra klasse til klasse.
Mobiltelefonen skal i undervisningstiden som udgangspunkt være i tasken og være på lydløs og uden vibration, med mindre den enkelte lærer anviser noget andet. Hvis mobiltelefonen indgår i undervisningen, er det underviseren, der fastsætter reglerne herfor. Ved brug af telefonen i frikvartererne, forventer skolen, at eleverne udviser god opførsel. Det indebærer, at telefonen ikke bruges til at mobbe eller på anden måde genere andre. Det er heller ikke tilladt at fotografere og filme andre personer uden deres vidende og accept.

Elever skal ikke ringe hjem vedr. forhold i skolen uden forudgående aftale med en af skolens ansatte. Sker dette alligevel, forventer vi, at man som forælder altid beder barnet om at ordne det med skolens voksne. Vi kontakter naturligvis forældrene, hvis der opstår situationer eller sygdom, der fordrer jeres indsats.

Ved overtrædelse af skolens mobil-politik afleveres mobiltelefon på skolens kontor, hvor den opbevares til slut på skoledagen. Ved gentagne overtrædelser af skolens mobilpolitik kontaktes forældrene.

STUK kan ikke gøres ansvarlig for ødelagte eller bortkomne mobiltelefoner.

Hvor vi ser positivt og anerkendende på tilgangen til brugen af mobiltelefoner og de muligheder, disse giver. Man kan ikke underkende mobiltelefonens sociale funktion i nutidens ungdomskultur.

Men - mobiltelefoner må ikke være et forstyrrende element i undervisningen og ligeledes må mobiltelefonen ikke blive en genstand, der har negativ indflydelse på børnenes sociale udvikling.

Kontakt os

  • STUK - SØNDERJYLLANDS GYMNASIE, GRUNDSKOLE OG KOSTSKOLE
  • Vestergade 8
    6520 Toftlund
    CVR: 17119087

  • Tlf: 74 83 20 62
  • Email: stuk@stuk.dk
 

Sociale links