Fastholdelsestrategi & Opfølgningsplan

På STUK arbejdes der systematisk og vedvarende med at nedbringe fravær og mindske frafald så vidt det er formålstjenligt. Der identificeres fraværsårsager hurtigt og der iværksættes støtteforanstaltninger. Generelt er der fokus på, at vi kender alle elever godt og dermed hurtigt kan få en personlig kontakt og dermed løse evt. udfordringer for så vidt angår fravær og frafald.

 • 1. årgang orienteres i starten ved rektor om retningslinjer vedr. fravær.
 •  Der afholdes i løbet af de første uger screeninger i læsning, skriftlig fremstilling, matematik med henblik på at afdække svagheder mv. Efterfølgende udarbejdes der om nødvendigt strategier for og sammen med den enkelte elev.
 • De enkelte teams arbejder på at sørge for en god velkomst, der kan være med til at skabe de trygge rammer, der er karakteristisk for STUK. Lærere og ledelse er generelt meget opmærksomme på fravær. Fravær tjekkes min. hver måned for alle elever. Hvis en elev har (for) meget fravær uden kendt årsag reageres der hurtigt men henblik på at afhjælpe problemet. Dette gælder også de skriftlige opgaver.
 • Ved faglige udfordringer kan eleven opfordres til at deltage i lektiehjælp
 • Fraværsårsag angives i Lectio.
 • I forbindelse med længerevarende sygdom bedes eleverne aflevere en lægeerklæring.

 

Kontakt os

 • STUK - SØNDERJYLLANDS GYMNASIE, GRUNDSKOLE OG KOSTSKOLE
 • Vestergade 8
  6520 Toftlund
  CVR: 17119087

 • Tlf: 74 83 20 62
 • Email: stuk@stuk.dk
 

Sociale links