Praktiskinfo

Optagelse på Grundskolen og 10.klasse

Ved optagelse på Grundskolen og 10.klasse vil eleven og forældre blive indkaldt til en optagelsessamtale samt gennemgå en mindre faglig test.

Vi gør opmærksom på der kan forekomme venteliste til optagelse på grundskolen & 10.klasse. Bemærk der som udgangspunkt ikke optages elever i 5. og 6. klasse

Ved optagelsessamtalen skal elevens relevante papir medbringes (f.eks. testresultater, PPR, karakterblade, uddannelsesparathedsvurdering, eksamensbevis m.m.).

Optagelse på STX

Ved optagelse på STX gælder følgende krav:

Det skal være mindst ét år siden, du har bestået 9. klasse - og det år skal du have brugt til noget fornuftigt.
Det kan være én eller flere af følgende ting:

10. klasse, alm. skole eller efterskole, egnethedserklæring skal foreligge
1. g, som skal være afsluttet med oprykning til 2. g
1. år på HHX eller HTX, afsluttet med oprykning
1 års ophold på High School eller lignende med relevant sprog og evt. naturvidenskabelige fag (mat)
Anden relevant baggrund - spørg bare

Ansøgere, som er over 18 og har været udenfor skolesystemet i mindst 1 år, bliver bedømt på deres almene kvalifikationer. Hvis man søger i god tid, kan vi vejlede om eventuel supplering i enkelte fag i VUC-systemet.

Økonomi

Grundskolen & 10.klasse

Vælger du at gå på STUKs Mellemtrin (4.-6.klasse), er der en egenbetaling på 1.600 kr. pr. måned i 11 måneder.

Vælger du at gå på STUKs Overbygning (7.-10.klasse), er der en egenbetaling på 1.400 kr. pr. måned i 11 måneder.

STUK giver 50% i søskenderabat.

2-årig STX

Det 2-årige STX er gratis, bortset fra depositum, studieturer og ligende.

Kontakt os

  • STUK - SØNDERJYLLANDS GYMNASIE, GRUNDSKOLE OG KOSTSKOLE
  • Vestergade 8
    6520 Toftlund
    CVR: 17119087

  • Tlf: 74 83 20 62
  • Email: stuk@stuk.dk
 

Sociale links