Afsluttende prøver i 9. klasse FP9

De afsluttende prøver i 9. klasse kaldes FP9 – Faglig Prøve.

Prøverne er delt op således:

De bundne prøvefag, som eleverne på forhånd ved de skal til prøve i, nemlig:
Dansk mundtlig og skriftlig, Engelsk mundtlig, mundtlig fællesprøve i fysik/kemi, biologi, geografi og skriftlig matematik

2 prøvefag til udtræk, som er ét fag fra den humanistiske fagblok og ét fag fra den naturvidenskabelige fagblok, altså i alt 2 fag som eleven ikke på forhånd kender til. Disse bliver udtrukket af ministeriet sidst i april.

Man kan læse nærmere her på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Karaktergennemsnit 9. klasse FP9

 Karaktergennemsnit - Sommer 2018

  9 X 9 Y 9Z Samlet 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Dansk                        
Læs.: 5,32 6,60 5,81 5,91 6,81 7,23 6,95 7,46 7,40 7,28 7,00 7,84
Ret.: 6,74 7,05 6,57 6,79 7,70 7,32 8,08 6,63 6,77 7,15 7,00 7,14
Skr. frem.: 6,32 7,10 7,14 6,85 6,99 6,93 7,35 8,41 6,43 7,38 6,91 6,47
Orden                   6,26 4,98 5,11
Mdt.: 7,79 9,25 9,48 8,84 8,71 7,23 7,42 8,85 7,38 7,28 7,38 7,45
Matematik                        
Færdighed 7,63 6,55 6,43 6,87 7,38 7,18 8,12 7,87 8,69 7,59 8,50 9,08
Problem 7,00 6,65 5,19 6,28 6,63 7,44 7,26 7,03 7,79 7,24 8,71 8,97
Mdt.:         7,42     7,65        
Engelsk                        
Mdt.: 8,37 8,50 9,00 8,62 9,16 8,52 7,81 8,22 8,55 7,08 8,46 8,43
Skr.   7,00   7,00 0,00 6,64       7,63    
Tysk                 9,91 7,62 8,00  
Skr. tysk     7,81 7,81 9,10              
Kristendom         8,75   6,87 8,04 5,90 6,47   7,14
Skr. fysik   6,85   6,85 7,85              
Samfundsfag 9,42     9,42 8,47 6,55 6,57 8,48       7,45
                         
Fysik 8,17 8,30 5,57 7,35 8,09 6,30 6,75 7,24 6,19 6,47 6,79 7,6
                         
Biologi 5,89     5,89   7,09 7,61   8,68 6,68 8,38 9,85
                         
Geografi           7,68 8,00 7,39 7,10 6,48 6,86 9,71
                         
Historie             8,26       5,67  
                         
Idræt     6,33 6,33 7,10   7,87          
Total 7,27 7,39 6,93 7,20                
Samlet FP9         7,77 7,17 6,99 7,77 7,48 7,04 7,29 7,86

 

Kontakt os

  • STUK - SØNDERJYLLANDS GYMNASIE, GRUNDSKOLE OG KOSTSKOLE
  • Vestergade 8
    6520 Toftlund
    CVR: 17119087

  • Tlf: 74 83 20 62
  • Email: stuk@stuk.dk
 

Sociale links