4 piger giver high-fives og griner

10-Klassen

10' gym

På STUK er det muligt at tage en 10. klasse, som vi kalder 10’ GYM. Det er det gymnasieforberedende, der er i fokus, men det er også muligheden for at få et lille afbræk fra den daglige undervisning med de fag, som du kender og har kendt i snart mange år.

På 10’ GYM forsøger vi med andre ord at kombinere muligheden med at arbejde fagligt og blive dygtigere, samtidig med at du får mulighed for at beskæftige dig med andre fag, som interesserer dig, og som du ikke kender fra den skolegang, du kommer fra.

Tilbuddet er til dig, der påtænker at ville fortsætte på en ungdomsuddannelse – men med et lille anderledes afbræk.

Dansk, matematik og engelsk

Ifølge dansk lovgivning er fagene dansk, matematik og engelsk obligatoriske for en 10. klasse, og det er de derfor også i forhold til 10’ GYM. Disse fag afsluttes med den nationale FP10-prøve. Det betyder, at den daglige undervisning selvfølgelig tager udgangspunkt i dette, men det er stadig pointen, at vi forsøger at gøre det så relevant som overhovedet muligt i forhold til gymnasiet. Undervisningens indhold, og den måde der undervises på, vil stadig være noget, du kan bruge efterfølgende.

Fysik, kemi og tysk

I fagene fysik, kemi og tysk er udgangspunktet ikke FP10-prøven. I skal stadig have fagene, fordi de er en væsentlig del af det at tage en studentereksamen. Når I ikke skal op til FP10 bliver det muligt at lave en undervisning, der i endnu højere grad fokuserer på det gymnasieforberedende. Fx har vi en intern prøve i fysik og kemi, hvor vi underviser efter vores egen fagplan.

Her tages der udgangspunkt i:

 • Tilpasset faglitteratur med dertilhørende begreber, som de bruges på stx.
 • Relevante eksperimenter, der illustrerer teorien.
 • Udregning af teoretiske opgaver som er vigtig del af undervisningen på stx.
 • Rapportskrivning og notatskrivning, som er yderst relevant på stx.

Den endelige prøve er desuden magen til stx-eksamen.

Linjefag

Medielinje

Udgangspunktet for denne linje er mediefag. Du kommer både til at lære om medier, og hvilken betydning medier har for det samfund, som vi lever i. Ligeledes kommer der en praktisk del. Du skal lære at filme, klippe og redigere optagelser, som du selv har forberedt og gennemført. Her har du altså muligheden for at blive rigtig klog på, hvordan man kan bruge billeder, lyd, grafik og tekst i medieproduktion.I efteråret tager holdet på en filmlejrskole i København, hvor I i professionelle omgivelser og med professionelle instruktører skal lave jeres helt egen kortfilm.Linjefaget indeholder ikke kun mediefag, men du vil også få mulighed for at beskæftige dig med samfundsfag og psykologi, som også kan bidrage til at øge din faglige viden om medier.

Krop og bevægelse

Linjen er for dig, der gerne vil bevæge dig og arbejde med mange naturvidenskabelige fag (matematik, fysik, biologi, naturgeografi mm). 
Fx kunne man forestille sig, at I arbejder med:Cykling – I skal ud at cykle – på skolen arbejder vi med kraft og tandhjul – hvilken betydning har gearing for en cykel. Vi styrketræner – på skolen arbejder vi med kroppen og hvad der sker, når vi styrketræner. Vi dykker – på skolen skal vi høre om tryk og dets betydning for den menneskelige krop. Naturoplevelser – vi skal ud at se naturen og iagttage/efterbehandle, hvad vi ser.Der er mange muligheder. Nogle af forløbene er bestemt på forhånd – andre kan I være med til at bestemme.

Valgfag

I skal i hvert semester vælge to valgfag, Hvert valgfag fylder to moduler (4 modulers valgfag i alt). Udgangspunktet for disse valgfag er muligheden for at prøve nogle nye fag, som I ikke har prøvet før. Der er stadig tale om faglig undervisning, men læreren har lidt større frihed til at tone fagene i en bestemt retning – fx i samarbejde med eleverne, da der ikke er nogen prøve forbundet med fagene.Følgende er eksempler på fag, der kan komme på tale i første omgang

 • Astronomi
 • Psykologi
 • Innovation og entreprenørskab
 • Reklame/branding/fake-news
 • Afsætning/International økonomi eller andre HHX-lignende fag

Listen er bestemt ikke udtømmende. Listen af valgfag vil tage højde for antallet af elever i 10’ GYM, lærerkompetencer og elevønsker.

Cambridge - Den internationale klasse

Som borger i en globaliseret verden er gode sprogkundskaber vigtige, og dette gælder i særlig grad engelsk. I den internationale 10. klasse på STUK tager man en international afgangseksamen, også kaldt IGCSE, som hører under Cambridge International Examinations.

IGCSE – International General Certificate of Secondary Education - er en internationalt anerkendt eksamen, som udbydes i 144 lande over hele verden, og som er målrettet de 14-16 årige.

Den internationale klasse læser følgende fag:

 • English as a Second Language
 • Global Perspectives (Et tværfagligt og projektorienteret
 • fag baseret på samfundsfaglige problemstillinger i et globalt perspektiv)
 • History
 • Mathematics International
 • Science Chemistry
 • Dansk (FP10)
 • Tysk
 • Idræt

Undervisningen i den internationale klasse er baseret på pensum og læseplaner udarbejdet af Cambridge og foregår på engelsk i alle fag undtagen dansk, tysk og idræt.

Rejser

Skoleåret indeholder to skolerejser.

Italien

Den første rejse er en udveksling med Agli Angeli, en skole i Verona, som også har en international Cambridge afdeling. Forløbet strækker sig over en periode på 14 dage fra midt september til starten af oktober. I forløbet indgår fælles undervisning, sightseeing og kulturel udveksling. Eleverne tilbringer først én uge i Danmark efterfulgt af én uge i Verona, og de indkvarteres privat hos hinanden i henholdsvis Danmark og Italien. Efter udvekslingen fortsætter eleverne at samarbejde på tværs af klasserne i faget Global Perspectives.

Grækenland


Den anden skolerejse afvikles i april måned. Destinationen er Athen, og formålet er et besøg på den private internationale skole, Byron College, som er en international skole under British Council. Besøget på skolen vil indbefatte undervisning i Global Perspectives, hvor eleverne skal arbejde med globale problemstillinger sammen med eleverne fra Byron College. Der vil være forskellige kulturelle arrangementer på skolen, hvor eleverne vil lære hinanden at kende, og opleve forskelle og ligheder i kultur og skolegang. Derudover vil vi besøge seværdigheder i Athen samt udforske Delphi og Akropolis. Under denne skolerejse bor vi på hotel.

Er stuk og 10 klasse noget for dig?

RING PÅ 74 83 20 62

Jeg vil gerne ringes op
Tilmeld dig med det samme

Seneste nyt

Testing

Det her er en meget smuk nyhed som bare rocker derudaf