Gymnasie og 10.klasse

VALGMULIGHEDER

VALGMULIGHEDER

I 10-GYM forsøger vi at kombinere muligheden med at arbejde fagligt og blive dygtigere, samtidig med at du får mulighed for at beskæftige dig med andre fag, som interesserer dig, og som du ikke kender fra den skolegang, du kommer fra.

I praksis betyder det, at du får nogle af de fag, du allerede kender kombineret med en række linjefag og valgfag. Som linjefag kan du vælge mellem ”medie” og ”krop og bevægelse” og nogle fag på ”Cambridge-niveau”. Som valgfag skal du have 2 x 2 moduler, og du skal fx vælge mellem astronomi, afsætning, psykologi, innovation mm.

I 10-GYM får du en dagligdag sammen med gymnasieelever. Du kommer i august på en introtur sammen med skolens 1. årg. på gymnasiet. I det hele taget er du en del af gymnasie-dagligdagen – både fagligt i form af deltagelse i fællesarrangementer, div. projektperioder o.lign. men også socialt i form af deltagelse i O-løb, fredagscafeer, fester o.lign.

I kommer også ud at rejse til udlandet – lidt afhængigt af dine valg af linjefag.

Dansk, matematik og engelsk

Tavle

Fagene dansk, matematik og engelsk er ifølge dansk lovgivning obligatoriske for en 10. klasse, og det er de derfor også i forhold til 10’ GYM. Disse fag afsluttes med den nationale FP10-prøve. Det betyder, at den daglige undervisning selvfølgelig tager udgangspunkt i dette, men det er stadig pointen, at vi forsøger at gøre det så relevant som overhovedet muligt i forhold til gymnasiet. Undervisningens indhold, og den måde der undervises på, vil stadig være noget, du kan bruge efterfølgende.

Fysik, kemi og tysk

I fagene fysik, kemi og tysk er udgangspunktet ikke FP10-prøven. I skal stadig have fagene, fordi de er en væsentlig del af det at tage en studentereksamen. Når I ikke skal op til FP10 bliver det muligt at lave en undervisning, der i endnu højere grad fokuserer på det gymnasieforberedende. Fx har vi en intern prøve i fysik og kemi, hvor vi underviser efter vores egen fagplan. Her tages der udgangspunkt i:

  • Tilpasset faglitteratur med dertilhørende begreber, som de bruges på stx.
  • Udregning af teoretiske opgaver som er vigtig del af undervisningen på stx.
  • Rapportskrivning og notatskrivning, som er yderst relevant på stx.

Nogle fag på Cambridge-niveau

Har man mod på det er det muligt at vælge nogle af fagene på Cambridge-niveau, som er en international prøve, hvor pensum og læseplaner er udarbejdet i Cambridge. Det er muligt at vælge et eller flere fag på Cambridgefag – nemlig engelsk, matematik og tysk

Er stuk og 10 klasse noget for dig?

RING PÅ 74 83 20 62

Jeg vil gerne ringes op
Tilmeld dig med det samme

Seneste nyt

Opstart efter Sommerferien

Starter den 9. august kl. 9.00 efter sommerferien og at Grundskolen (mellemtrinnet og overbygningen) starter den 10. august kl. 9.00