10’ende GYM

På STUK tager vi 10’ende GYM alvorligt. Det er ikke bare mere af det samme i forhold til 9. klasse.

10’ende GYM er primært for dig, der vil fortsætte på en ungdomsuddannelse. Der er med andre ord tale om en gymnasieforberedende 10. klasse, men skoledagen er anderledes end det, du har været vant til.

På STUK forsøger vi at lave et år, hvor du får lov til:

 • At fordybe dig endnu mere i fag, du allerede kender.
 • At få kendskab til helt nye fag i flere valgfagsblokke.
 • Rejser til udlandet.

På mange måder er 10’ende GYM på STUK en start på gymnasielivet. Du går i samme bygning som skolens gymnasieelever og deltager jævnligt i de samme sociale og faglige aktiviteter. Der er med andre ord tale om en start på gymnasielivet – bare på en lidt anderledes måde.

Dagligdagen er fyldt med følgende fag:

Obligatoriske fag

Du bliver undervist i fagene dansk, matematik og engelsk, hvor du afslutter med prøve i FP10.

Obligatoriske fag uden FP10.

I 10ende GYM skal du også have tysk og fysik/kemi. I disse fag skal du ikke til den traditionelle prøve i FP10. I disse to fag bliver der undervist målrettet i forhold til ungdomsuddannelserne, og du vil få en viden og nogle færdigheder, der er anvendelige i forhold til gymnasiet.

 

Valgfagsblok 1

Udover disse obligatoriske fag har du mulighed for at vælge nogle valgfag. Du skal i valgfagsblok 1 vælger mellem medie og krop og bevægelse

Medie

I medie-valgfagsblokken er omdrejningspunktet selvfølgelig mediefag. I får både en mere teoretisk viden om film, men en stor del af tiden går også med i praksis at filme, klippe og redigere. En stor del af efteråret er koncentreret om en filmlejrskole, hvor I i en uge er i København for at indspille jeres egen kortfilm. Undervisningen er stadig fokuseret på viden og kompetencer, du kan anvende i gymnasiet.

Krop og bevægelse

I denne valgsfag-blok handler det om at bevæge sig og efterfølgende forstå, hvad der sker. Der kan fx være tale om klatring, mountainbike, dykning, overlevelsesture. Efterfølgende vil mange af disse oplevelse blive bearbejdet hjemme i klassen med udgangspunkt i fag som fx biologi, geografi, fysik, matematik mm. Undervisningen er også her fokuseret på viden og kompetencer, du kan anvende i gymnasiet.

Valgfagsblok 2 og 3

I skal også vælge to andre valgfag. Fx kunne man forestille sig følgende fag.

 • Psykologi
 • Astronomi
 • Innovation og entreprenørskab
 • Fake-news, reklamer og psykologien bag disse.
 • Idræt
 • Fremmedsprog

 


 

Cambridge - den internationale klasse

Som borger i en globaliseret verden er gode sprogkundskaber vigtige, og dette gælder i særlig grad engelsk. I den internationale 10. klasse på STUK tager man en international afgangseksamen, også kaldt IGCSE, som hører under Cambridge International Examinations.

IGCSE – International General Certificate of Secondary Education - er en internationalt anerkendt eksamen, som udbydes i 144 lande over hele verden, og som er målrettet de 14-16 årige.

Den internationale klasse læser følgende fag:

 • English as a Second Language
 • Global Perspectives (Et tværfagligt og projektorienteret fag baseret på samfundsfaglige problemstillinger i et globalt perspektiv)
 • History
 • Mathematics International
 • Science Chemistry
 • Dansk (FP10)
 • Tysk (FP10)
 • Idræt

 

Undervisningen i den internationale klasse er baseret på pensum og læseplaner udarbejdet af Cambridge og foregår på engelsk i alle fag undtagen dansk, tysk og idræt.

Rejser

Skoleåret indeholder to skolerejser.

Italien

Den første rejse er en udveksling med Agli Angeli, en skole i Verona, som også har en international Cambridge afdeling. Forløbet strækker sig over en periode på 14 dage fra midt september til starten af oktober. I forløbet indgår fælles undervisning, sightseeing og kulturel udveksling. Eleverne tilbringer først én uge i Danmark efterfulgt af én uge i Verona, og de indkvarteres privat hos hinanden i henholdsvis Danmark og Italien. Efter udvekslingen fortsætter eleverne at samarbejde på tværs af klasserne i faget Global Perspectives.

Grækenland

Den anden skolerejse afvikles i april måned. Destinationen er Athen, og formålet er et besøg på den private internationale skole, Byron College, som er en international skole under British Council. Besøget på skolen vil indbefatte undervisning i Global Perspectives, hvor eleverne skal arbejde med globale problemstillinger sammen med eleverne fra Byron College. Der vil være forskellige kulturelle arrangementer på skolen, hvor eleverne vil lære hinanden at kende, og opleve forskelle og ligheder i kultur og skolegang. Derudover vil vi besøge seværdigheder i Athen samt udforske Delphi og Akropolis. Under denne skolerejse bor vi på hotel.

Kontakt os

 • STUK - Grundskole, STX og Kostskole
 • Vestergade 8
  6520 Toftlund
  CVR: 17119087

 • Tlf: 74 83 20 62
 • Email: stuk@stuk.dk
 

Sociale links